Częste pytania

Co to jest Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym?

To stała forma ewangelizacji i formacji wewnętrznej. Składa się na nią: osobiste podjęcie drogi odnowy życia chrześcijańskiego poprzez przyjęcie łaski nawrócenia i uzdrowienia, następnie świadome przyjęcie dziedzictwa duchowego sakramentu chrztu poprzez wyznanie, że Jezus jest Panem; odnalezienie swojego miejsca we wspólnocie Kościoła i podjęcie darów i charyzmatów, otrzymanych w sakramencie bierzmowania; uczenie się rozeznawania duchowego, charakterystycznego dla Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli oraz chodzenia w Duchu Świętym według świadectwa Maryi. 

Na czym polega przeżywanie Seminarium w sposób eksternistyczny?

Uczestnik, po zgłoszeniu się do naszego Ośrodka, rozpoczyna samodzielne Seminarium w miejscu swojego pobytu, w dniu zaproponownym przez nas. Na podstawie Podręcznika Życie w Duchu Świętym czyta wprowadzenie w dany tydzień (Seminarium trwa 10 tygodni), a następnie w ciągu tygodnia rozważa (minimum 30 minut codziennie) zaproponowane treści przeznaczone do osobistej modlitwy. Uczestnik Seminarium bierze udział w dwóch całodniowych sesjach, które odbywają się w Łodzi: poświęcona nawróceniu i uzdrowieniu, poświęcona odnowieniu wiary w Jezusa Chrystusa i napełnieniu (chrztowi) w Duchu Świętym. 

Do kogo skierowana jest ta propozycja?

Do każdego człowieka, który szuka Jezusa i pragnie bardziej otworzyć się na współpracę z Duchem Świętym. Każdy więc, kto stawia sobbie poważne pytania o sens życia, jakość swojej wiary, relację do Chrystusa i stosunek do wspólnoty Kościoła oraz o owocność życia i posługiwania w Duchu Świętym, jest zaproszony do przeżycia tego Seminarium. 

Jaka pomoc jest proponowana przeżywającym Seminarium?

a) Podręcznik + książki dobrane według dynamiki poszczególnych tygodni
b) udział w Eucharystii
c) dwie jednodniowe sesje w Łodzi, podczas których stwarzamy możliwość odbycia spowiedzi

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium i prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.