Seminarium Odnowy Wiary

Cztery razy w roku organizujemy Seminarium Odnowy Wiary - rekolekcje, które możesz przeżyć samodzielnie w domu.

Kierujemy je do każdego, kto:

 • myśli, że nie ma czasu na modlitwę;
 • chce się modlić, ale nie wie jak;
 • pragnie umocnić swoją relację z Bogiem;
 • sam nie wie, w co wierzy;
 • słyszał o Jezusie i chce Go lepiej poznać;
 • chciałby zacząć naprawdę żyć wiarą.

Na dole strony znajdziesz terminy na rok 2018/2019

Opis rekolekcji:

SEMINARIUM ODNOWY WIARY to rekolekcje, które prowadzimy w formie eksternistycznej. Czyli prawie wszystko możesz zrobić samodzielnie, we własnym domu. Będzie ci do tego potrzebny podręcznik i dziesięć książek – po jednej na każdy tydzień rekolekcji. Tutaj znajdziesz książki - kliknij.
Uczestnicy rozpoczynają pracę w ustalonym przez nas terminie, w miejscu zamieszkania.
W trakcie Seminarium przewidziane są dwie jednodniowe sesje, na które trzeba przyjechać do Łodzi.
I sesja - "Przyjąć dar nawrócenia i uzdrowienia" - po ok. czterech tygodniach pracy w domu,
II sesja - "Przyjąć dar odnowienia wiary i chrztu w Duchu Świętym" - po ok. ośmiu tygodniach.
Sesja rozpoczyna się o godz. 9.00 i kończy o godz. 16.00. W programie jest między innymi: rozmowa z animatorem, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, Eucharystia, spotkanie w grupkach. Każdy z seminarzystów uczestniczy też w indywidualnej modlitwie. Podczas I sesji jest to modlitwa o uzdrowienie, a podczas II sesji – modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego.
Całość prowadzi o. Paweł Sawiak SJ z zespołem Mocni w Duchu oraz grupą animatorów.

TERMINY NA ROK 2018/2019:

01 września - rozpoczęcie Seminarium (zapisy zamknięte)

 • 15 września - I sesja
 • 27 października - II sesja

27 października - rozpoczęcie Seminarium (zapisy otwarte)

 • 24 listopada - I sesja
 • 29 grudnia - II sesja

05 stycznia - rozpoczęcie Seminarium (zapisy od grudnia)

 • 26 stycznia - I sesja
 • 2 marca - II sesja

06 kwietnia - rozpoczęcie Seminarium (zapisy od lutego)

 • 27 kwietnia - I sesja
 • 01 czerwca - II sesja

 

 

 

 

 

ZAPISY NA TERMIN,
od 27 października 2018 r.

Wypełniając formularz nie używaj emotikonek, obrazków, uśmieszków itp.
Na podstawie art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mocni w Duchu, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, w zakresie określonym w naszej Polityce Prywatności.