Zrób darowiznę

Prosimy Was o wsparcie naszej działalności ewangelizacyjnej.

Fundacja Mocni w Duchu
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź

Nasz numer konta do darowizn
32 2130 0004 2001 0241 8423 0005
Wysyłając nam darowiznę wpisz cel: "na cele kultu religijnego".
Dla nas to oznacza przeznaczenie jej na ewangelizację.

Tak sformułowany cel, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu. A osoba prawna 10% tego dochodu.