Szkoła Posługi

Terminy i tematy w  roku szkolnym 2017/2018:

Bądźcie cierpliwi. Na początku września podamy Wam terminy.

....09.2017 - C

....10.2017 - Z

....11.2017 - E

....12.2017 - K

....02.2018 - A

....03.2018 - M

....04.2018 - Y

.....06.2018 - !

W ramach Szkoły Posługi jest zawsze: Mszą święta, blok formacyjny, warsztaty praktyczne, krótka przerwa. Kolejność wydarzeń jest każdorazowo rozeznawana, co oznacza, że Msza św. jest w różnym czasie.

Miejsce: Sala Teatralna przy kościele Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60.

Czas: godz. 17.00 - 21:00.

Zapisy: Na szkołę nie ma zapisów. Po prostu przychodzimy.

Odpowiedzialni za Szkołę:

Marek Witkowski - koordynator świecki Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Łódzkiej 
ks. Robert Jaśpiński - koordynator duchowny Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Łódzkiej 
Ewa Cichosz - Mocni w Duchu