Forum Charyzmatyczne 2019

Powrót

Zanim wypełnisz formularz wiedz, że:
1. W jednym formularzu możesz wpisać TYLKO jedną osobę (dla żony itd. trzeba drugi raz wypełnić formularz. Wyjątek stanowią dzieci do lat 3, których obecność można zaznaczyć w rubryce UWAGI).
2. Identyfikatory będą drukowane automatycznie. Na identyfikatorze znajdą się informacje: imię, nazwisko oraz miasto. Nie zrób błędów w tych danych, bo źle je wydrukujemy. Prosimy również, żeby nie pisać swoich danych drukowanymi literami, napisz Kowalski a nie KOWALSKI.
3. Po wysłaniu zgłoszenia powinno przyjść automatyczne potwierdzenie zapisu - jeśli nie przyjdzie, sprawdź skrzynkę SPAM. Jeśli tam też nie ma lub chcesz coś poprawić, wypełnij formularz jeszcze raz. Pamiętaj, że wszystkie rubryki z gwiazdką powinny być wypełnione. Jeśli masz jakieś pytania, to nie zadawaj ich w formularzu, bo możemy je przeoczyć (zgłoszeń jest bardzo dużo). Napisz pytanie oddzielnie na adres: mocni.centrum@jezuici.pl
4. Wypełniając formularz nie używaj emotikonek, obrazków, uśmieszków itp.
5. Koszt uczestnictwa jest taki sam dla wszystkich, bez względu na wiek. Wyjątkiem są dzieci do lat 3, które mają uczestnictwo bezpłatne.
 
 
 
 
 
Kapłani i siostry zakonne mają uczestnictwo za darmo.
Płacą jedynie za posiłki, jeśli zaznaczą taką opcję.
 
 
Nie zapewniamy noclegów – należy ich szukać we własnym zakresie. Pod programem sesji znajduje się lista proponowanych przez nas miejsc noclegowych.
Na podstawie art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mocni w Duchu, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, w zakresie określonym w naszej Polityce Prywatności.
 
Po wysłaniu formularza, należy oczekiwać na potwierdzenie na podany przez Ciebie adres e-mail. Jeśli potwierdzenie nie przyjdzie w ciągu kilku minut, wypełnij formularz drugi raz. Ponieważ ostatnio zdarzało się, że automatyczne potwierdzenie zapisu trafiało do skrzynki spamowej, prosimy, aby ją też sprawdzić po wysłaniu zgłoszenia.