Mocni w Duchu - płyta dla dzieci

 

Chcesz, żeby twoje dziecko wzięło udział w nagraniach do nowej płyty zespołu Mocni w Duchu? Zapisz je na warsztaty przygotowujące do tego przedsięwzięcia. Startujemy 18 czerwca. całość odbędzie się w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi. Podczas warsztatów przygotujemy dzieci do nagrań chóru, będzie lekcja emisji głosu, interpretacji utworów, dużo zabawy, modlitwy i pizza. Tego samego dnia będą też realizowane nagrania. Każdy uczestnik dostanie jeden egzemplarz płyty po jej wydaniu, a na okładce znajdzie się jego imię i nazwisko. Liczba miejsc jest ograniczona. Koszt udziału to 85 zł za dziecko. Opiekun ma wejście bezpłatne lub 20 zł, jeśli zaznaczy opcję z posiłkiem. Przed wypełnieniem formularza, koniecznie zapoznaj się z regulaminem.

Zapisy są już zamknięte.

 

Nr konta:

Fundacja Mocni w Duchu
ul. Sienkiewicza 60, Łódź
86 2130 0004 2001 0241 8423 0003 
W tytule napisz: Warsztaty nagraniowe - imię i nazwisko

Regulamin uczestnictwa w przedsięwzięciu pod nazwą

„Mocni w Duchu – płyta dla dzieci”  

 

 1. Organizatorem przedsięwzięcia pod nazwą „Mocni w Duchu – płyta dla dzieci”, jest Fundacja Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60, KRS: 0000900518, zwana w dalszej części „Fundacją”.
 2. Przedsięwzięcie pod nazwą „Mocni w Duchu – płyta dla dzieci”, zwane dalej „Nagraniem”, skierowane jest do dzieci w wieku od 6 roku życia. Dotyczy ono nagrania płyty dla dzieci zespołu Mocni w Duchu, z udziałem dzieci. Płyta ma charakter ewangelizacyjny.
 3. W Nagraniach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia.
 4. Nagrania odbędą się w dniu 18 czerwca od godziny 09.00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi. Organizator przewiduje realizację drugiej sesji nagrań jesienią 2022 – udział w drugiej sesji nie jest obowiązkowy (będzie odrębnym wydarzeniem).
 5. Warunki działu w Nagraniach:
 • Zgłoszenie udziału dziecka w formularzu wskazanym na stronie www zespołu Mocni w Duchu Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 22.05.2022 do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 15.06.2022.
 • Dostarczenie w dniu 18 czerwca podpisanego Oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku. Oświadczenie każdy uczestnik dostanie drogą mailową do 15 czerwca.
 • Przygotowanie dziecka do udziału Nagraniach poprzez naukę tekstu i melodii piosenek. Materiały do nauki dostępne będą w Internecie na kanale „Mocni w Duchu Dzieciom” na YouTube – program „Przepiękne Królestwo”: odcinki publikowane
  w dniach: 3.06, 10.06, 17.06.2022.
 • Stawienie się w dniu 18.06.2022 wraz z dzieckiem w miejscu realizacji warsztatów i nagrań, tj. przy ul. Sienkiewicza 60, g. 9.00 w dniu 18.06.2022.
 • Udział dziecka w całodniowym wydarzeniu w dniu 18.06.2022 w godz. 9.00-17.30.

Na wydarzenie składać się będą: warsztaty wokalne z emisji głosu i śpiewu zespołowego, sesja nagraniowa, dwie przerwy, posiłek regeneracyjny (pizza), wspólna modlitwa.

 • Wniesienie opłaty w wysokości 85 zł. na wskazane konto. Opłata przeznaczona będzie na pokrycie następujących kosztów organizacyjnych: przeprowadzenie warsztatów wokalnych śpiewu zespołowego i emisji głosu, posiłek regeneracyjny, realizacja sesji nagraniowej, obsługa organizacyjna. W ramach niniejszej opłaty Uczestnik Nagrań otrzyma 1 egzemplarz płyty po jej wydaniu (odbiór osobisty lub przesyłka na koszt odbiorcy).
 1. Rodzice i opiekunowie mogą również skorzystać z posiłku, jeśli taką opcję zaznaczą w zgłoszeniu. Koszt posiłku dla rodziców to 20 zł. Na obiad dla dzieci i rodziców przewidziana jest pizza.
 2. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej Nagrania, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie, gdzie będą odbywać się warsztaty i Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.
 3. Zespół utrwala przebieg warsztatu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji działalności zespołu Mocni w Duchu.
 4. Płyta zespołu Mocni w Duchu, zrealizowana w ramach Nagrań, z udziałem Uczestnika, dystrybuowana będzie w sposób odpłatny na nośniach: CD, MP3 na terenie całej Polski i poza jej granicami. Utwory powstałe w ramach Nagrań (audio i video) zamieszczane będą w Internecie, w mediach krajowych i zagranicznych. W ramach Nagrań i w celach promocyjnych płyty wydane zostaną videoclipy emitowane w mediach społecznościowych.
 5. Udział w Nagraniach wiąże się z akceptacją zapisów w Regulaminie i w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 6. Udział w Nagraniach jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wizerunku swojego i dziecka w mediach społecznościowych Fundacji i zespołu Mocni  w Duchu oraz na przetwarzanie danych osobowych ujętych w Polityce Prywatności na stronie http://odnowa.jezuici.pl/kontakt/polityka-prywatnosci
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedmiotu Nagrań z udziałem zgłoszonego dziecka na dozwolonych polach eksploatacji wg art. 50 prawa autorskiego (tj. Dz.U.z 2018 r.poz.1191). Udział w Nagraniach jest jednoznaczny ze zgodą na przekazania praw majątkowych na polach eksploatacji ujętych w pkt. 9 Regulaminu w związku z przedmiotem Nagrań (artystyczne wykonanie).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Nagrań. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Nagrań z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Nagrań, a wniesione opłaty zostaną zwrócone.