Warsztaty Muzyczne dla Młodzieży

 

 

WARSZTATY MUZYCZNE DLA MŁODYCH ,,11 PRZYKAZAŃ"  

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 13-19 lat

Termin:

12-13.05.2023

Zaczynamy o godzinie 16.30, planowane zakończenie 13 maja około 19.00.

Koszt:

uczestnik: 170 zł (Cena obejmuje: wyżywienie, warsztaty, nocleg. Zapewniamy w piątek kolację, w sobotę - 3 posiłki)

Opiekun: 120 zł

Opłaty należy dokonać na konto:

86 2130 0004 2001 0241 8423 0003
Fundacja Mocni w Duchu
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź
Tytułem: Warsztaty Muzyczne dla MŁODYCH - imię i nazwisko

Wymagane zapoznanie się z odcinkami z playlisty

Miejsce: Żeromskiego 26, Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli

Zapisy są już zamknięte

Uczestnicy sekcji muzycznej przywożą własne instrumenty. Zapraszamy też grupy zorganizowane (zespoły, schole) - udział możliwy wyłącznie z opiekunem.

Warsztaty są częścią przygotowań do koncertu, który planujemy na jesień 2023, 10 listopada na Arenie Łódzkiej. Koncert połączony będzie z premierą płyty, którą nagrywamy specjalnie dla młodych. Młodzi ludzie, biorący udział w warsztatach - są tym samym zaproszeni do udziału w tym koncercie jako wykonawcy. Finałem serii warsztatów będzie wspólne wydarzenie pełne muzyki i uwielbienia. 

 

Regulamin uczestnictwa w Warsztatach Muzycznych dla Młodzieży

 1. Organizatorem Warsztatów Muzycznych dla Młodzieży z jest Fundacja Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60, KRS: 0000900518, zwana w dalszej części „Fundacją”.
 2. Warsztaty Muzyczne dla Młodzieży skierowane jest do osób w wieku od 13 do 19 roku życia. 
 3. Organizator nie zapewnia opieki nad uczestnikami podczas przerw, czasu wolnego i noclegu.
 4. Warsztaty odbędą się w dniach 14-16 października w Szkole Podstawowej im. Ignacego Loyoli ul. Żeromskiego 26 w Łodzi. 
 5. Warunki udziału w Warsztatach:
 • Zgłoszenie udziału dziecka w formularzu wskazanym na stronie www Fundacji Mocni w Duchu Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 22.09.2022 do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 12.10.2022.
 • Dostarczenie w dniu 14 października podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego Oświadczenia o zgodzie na udział w warsztatach oraz wykorzystanie wizerunku. Oświadczenie każdy uczestnik dostanie drogą mailową do 12 października. Dopatrzenie tego obowiązku należy do opiekunów.
 • Osoby niepełnoletnie muszą przyjechać z opiekunem. Opiekun ponosi te same koszty, co uczestnicy. Opiekun może brać udział w warsztatach, nawet jeśli przekracza wiek 19 lat. Jeden opiekun może brać odpowiedzialność za maksymalnie 10 osób niepełnoletnich. 
 • Osoby niepełnoletnie w formularzu w polu "OPIEKUN" podają imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna spośród uczestników Warsztatów, wraz z jego numerem PESEL.
 • Wniesienie opłaty w wysokości 170 zł na wskazane konto w ciągu 7 dni od zapisu, jednak nie później niż 12 października. Opłata przeznaczona będzie na pokrycie następujących kosztów organizacyjnych: przeprowadzenie warsztatów wokalnych, tanecznych i instrumentalnych, materiały, posiłki, kawiarenkę, obsługę gospodarczą podczas warsztatów.
 • Nr konta:
  Fundacja Mocni w Duchu
  ul. Sienkiewicza 60, Łódź
  86 2130 0004 2001 0241 8423 0003 
  W tytule napisz: Warsztaty Muzyczne - imię i nazwisko

Na wydarzenie składać się będą: warsztaty wokalne, taneczne oraz instrumentalne (do wyboru przez uczestnika i wg zamieszczonego na stronie programu), 2 kolacje, 2 śniadania, obiad (pizza), całodobowa kawiarenka z dostępem do kawy i herbaty, udział w spotkaniu integracyjnym ze wspólnotą Młodość - Lubię to!, 2 noclegi w salach szkolnych, codzienna Eucharystia, ćwiczenia duchowe oraz wspólna modlitwa.

 1. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za Warsztaty, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie, gdzie będą odbywać się warsztaty.
 2. Nocleg organizowany jest w szkole w warunkach biwakowych. Trzeba przywieźć ze sobą karimatę, śpiwór i poduszkę.
 3. Na warsztaty instrumentalne zabieramy ze sobą instrument. Gitarzyści muszą mieć też kapodaster.
 4. Zespół utrwala przebieg warsztatu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji działalności zespołu Mocni w Duchu.
 5. Udział w Warsztatach wiąże się z akceptacją zapisów w Regulaminie.
 6. Udział w Warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wizerunku uczestnika w mediach społecznościowych Fundacji i zespołu Mocni  w Duchu oraz na przetwarzanie danych osobowych ujętych w Polityce Prywatności na stronie http://odnowa.jezuici.pl/kontakt/polityka-prywatnosci
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Warsztatów, a wniesione opłaty zostaną zwrócone.