• Wspólnota
  • Serce Jezusa
  • Duch Święty
pustynia1 serce2 golebica3

Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Słowa dla Ciebie - o. Józef Kozłowski SJ

" Jezus wzywa do poznania prawdy o sobie w świetle Jego męki i zmartwychwstania. To Jego mocą zostaliśmy uratowani od śmierci wiecznej. "

Aktualności

Seminaria Eksternisteczne, Warsztaty, Forum Charyzmatyczne

Dodano: 11.11.2018

  • Łódź - Forum Charyzmatyczne w Łodzi: 5-6.10.2019.

Rekolekcje Ignacjańskie 2018-2019

Dodano: 11.11.2018

  • Fundament: 30.07-5.08.2019, 31.08.-6.09.2019,7-13.09.2019.
  • 1 Tydzień: 22-30.08.2019,
  • 2 Tydzień: 13-21.08.2019,
  • 3 Tydzień: 6-12.08.2019,
  • 4 Tydzień: 30.07-5.08.2019,
  • Synteza: 6-12.08.2019.

Zapisy na rekolekcje możliwe poprzez stronę internetową OŚRODKA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM.