• Wspólnota
  • Serce Jezusa
  • Duch Święty
pustynia1 serce2 golebica3

Sobota, 10 kwietnia 2021 r. - Słowa dla Ciebie - o. Józef Kozłowski SJ

" W sytuacjach duchowych burz Jezus oczekuje od nas całkowitego zawierzenia Jego Słowu i zdania się na Jego działanie. On nie chce, abyśmy sami pokonywali zło, które jak potężna fala może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. "

Aktualności


Rekolekcje Ignacjańskie 2020-2021

Dodano: 3.04.2021

  • Fundament: 16-22.05.2020, 22-28.08.2020, 29.08-4.09.2020, 27.07-2.08.2021, 28.08-3.09.2021,
  • 1 Tydzień: 4.08.2020, 19-27.08.2021,
  • 2 Tydzień: 13-21.08.2020, 10-18.08.2021,
  • 3 Tydzień: 28.07-3.08.2020, 3-9.08.2021,
  • 4 Tydzień: 22-28.08.2020, 27.07-2.08.2021
  • Synteza: 28.07-3.08.2020, 3-9.08.2021.

Zapisy na rekolekcje możliwe poprzez stronę internetową MOCNI W DUCHU CENTRUM.