• Wspólnota
  • Serce Jezusa
  • Duch Święty
pustynia1 serce2 golebica3

Kontakt

WSPÓLNOTA W SERCU JEZUSA
90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 60

Spotykamy się w czwartki o godz. 19:00 w Sali Teatralnej Ośrodka Odnowy w Duchu Św. w Łodzi ul. Sienkiewicza 60.

Nasze spotkania poprzedzają Msze Święte za wstawiennictwem Świętego Charbela odbywające w kościele parafialnym o. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus o godz. 18.00. W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się nabożeństwa z namaszczeniem olejami Świętego Charbela.

OŚRODEK ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 60
tel. (+42) 288-11-53
email: ihs@odnowa.jezuici.pl

WSPÓLNOTA W SERCU JEZUSA
www.odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa

Duszpasterz - o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
Lider – Wiesława Trendak