• Wspólnota
  • Serce Jezusa
  • Duch Święty
pustynia1 serce2 golebica3

Modlitwy Ojca Józefa Kozłowskiego SJ

Modlitwy wybrano z modlitewników: „Żyć dobrą nowiną” oraz „Weźmijcie Ducha Świętego” o. Józefa Kozłowskiego SJ.

Utwory: "Głębia przyzywa głębię", "Światłość serc".
Wykonanie: Mocni w Duchu (album: Muzyka medytacyjna 3)


 

Wydawca: Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym
90-058 Łódź ul. Sienkiewicza 60
Księgarnia internetowa – tel. 42 288 11 57
e-mail: wydawnictwo@jezuici.pl
www.odnowa.jezuici.pl/sklep