• Wspólnota
  • Serce Jezusa
  • Duch Święty
pustynia1 serce2 golebica3

Informacje o naszej wspólnocie

Jesteśmy wspólnotą modlitewną w Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym Ojców Jezuitów w Łodzi. Wspólnota zawiązała się 31 stycznia 2002 roku, było nas wtedy 28 osób, a nazwę W Sercu Jezusa, po świadectwie Grażyny Łuczak, zaproponował nasz opiekun o. Józef Kozłowski SJ. Otrzymaliśmy słowo z drugiego listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian, rozdz.1,3-11:

„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, którą dostajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami , tak też i naszej pociechy. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji ; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony”.

Naszymi opiekunami po odejściu (28 maja 2003 r.) ojca Józefa Kozłowskiego SJ do Domu Miłości byli:

  • o. Marcin Gryz SJ (od 2003 do 2007r.),
  • o. Michał Bryksy SJ (od 13.09.2007 r. do 9.06.2013 r.),
  • o. Remigiusz Recław SJ (od 2013 r. do 21.03.2015 r.).

Obecnie (od 21.03.2015 r.) naszym opiekunem jest o. Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Ojciec Józef Kozłowski SJ
Ojciec Józef Kozłowski SJ
Ojciec Marcin Gryz SJ
Ojciec Marcin Gryz SJ
Ojciec Michał Bryksy SJ
Ojciec Michał Bryksy SJ
Ojciec Remigiusz Recław SJ
Ojciec Remigiusz Recław SJ
Ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ
Ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ

Liderzy wspólnoty W Sercu Jezusa

Grażyna i Grzegorz Łuczakowie
Grażyna i Grzegorz Łuczakowie
(2002-2006)
Anna Sobierajska
Anna Sobierajska
(2006-2009)
Irena Lary-Boryczka
Irena Lary-Boryczka
(2009-2012)
Agata Sarba
Agata Sarba
(2012-2015)
Zbigniew Motylewicz
Zbigniew Motylewicz
(2015-2018)
Wiesława Trendak
Wiesława Trendak
(2018-)