Wyjazdy SOS

02 wrzesień 2020

Glinianki - Seminarium Odnowy Wiary

04 wrzesień 2020 - 06 wrzesień 2020

Bielsko-Biała - Szkoła Lidera - podsumowanie

09 wrzesień 2020

Glinianki - Seminarium Odnowy Wiary

11 wrzesień 2020 - 13 wrzesień 2020

Giewartów - rekolekcje o modlitwie uwolnienia

16 wrzesień 2020

Glinianki - Seminarium Odnowy Wiary

19 wrzesień 2020

Niepołomice - - rekolekcje dla rodziców nastolatków

23 wrzesień 2020

Glinianki - Seminarium Odnowy Wiary

30 wrzesień 2020

Glinianki - Seminarium Odnowy Wiary

07 październik 2020

Glinianki - Seminarium Odnowy Wiary

09 październik 2020 - 10 październik 2020

Płock - rekolekcje dla wspólnoty "Chrystus Sługa"

14 październik 2020

Glinianki - Seminarium Odnowy Wiary

24 październik 2020

Jawiszowice - rekolekcje "Bunt na pokładzie" dla rodziców nastolatków

25 październik 2020

Szczecin - rekolekcje w ramach parafialnego Święta Rodzin