Zrób darowiznę

Prosimy Was o wsparcie naszej działalności ewangelizacyjnej.

Mocni w Duchu
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź

Nasz numer konta do darowizn
96 2130 0004 2001 0459 1020 0001
Wysyłając nam darowiznę wpisz cel: "na cele kultu religijnego".
Dla nas to oznacza przeznaczenie jej na ewangelizację.

Tak sformułowany cel, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu. A osoba prawna 10% tego dochodu.

Jeśli nie posiadasz polskiego konta bankowego
możesz przekazać nam darowiznę kartą płatniczą.

Chcesz przekazać kwotę 10 zł - kliknij tutaj.

Chcesz przekazać kwotę 50 zł - kliknij tutaj.

Chcesz przekazać kwotę 100 zł - kliknij tutaj.

Chcesz przekazać kwotę 500 zł - kliknij tutaj.

Chcesz przekazać kwotę 1000 zł - kliknij tutaj.

Chcesz przekazać kwotę 2000 zł - kliknij tutaj.

DZIĘKUJEMY

Możesz też zrobić darowiznę przez system PayPal:

- wkrótce możliwość powróci