Sekretariat

Mocni w Duchu

ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź
NIP: 725-002-78-60
REGON: 040024819-00025

- Sekretariat: tel. (42) 288-11-53; mocni.centrum@jezuici.pl
- Redakcja Szumu z Nieba: tel. (42) 288-11-54; szum@jezuici.pl
- Zamówienia i wysyłka: tel. (42) 288-11-57; mocni.wydawnictwo@jezuici.pl
Mamy dedykowane konta bankowe:
96 2130 0004 2001 0459 1020 0001 ogólne, darowizny
69 2130 0004 2001 0459 1020 0002 zamówienia, prenumerata Szumu z Nieba
42 2130 0004 2001 0459 1020 0003 rekolekcje, sesje, Forum, warsztaty 

Na podstawie art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mocni w Duchu, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, w zakresie określonym w naszej Polityce Prywatności.
 

Godziny otwarcia w dni robocze 10.00 -16.00
(w soboty i niedziele nie pracujemy)