Kim jesteśmy?

Mocni w Duchu to centrum ewangelizacyjno-formacyjne w Kościele Katolickim. Powstaliśmy w 1987 roku z inicjatywy o. Józefa Kozłowskiego SJ, w odpowiedzi na potrzeby wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w całym kraju. Przez wiele lat Centrum nosiło nazwę Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym. W 2017 roku zmieniliśmy nazwę na Mocni w Duchu. Spowodowane to było tym, że większość naszych działań ewangelizacyjnych w Polsce i na świecie, kojarzone były z nazwą naszej wspólnoty i zespołu muzycznego - Mocni w Duchu. Również ilość i wielkość dzieł, które prowadzimy, przemawiało za zmianą nazwy. Formalnie jesteśmy zarejestrowani jako jednostka lokalna parafii Jezuitów w Łodzi.

Zajmujemy się ewangelizacją w bardzo różnych formach oraz formacją osobistą i wspólnotową. Naszym głównym zadaniem jest przyprowadzanie ludzi do Boga i do Kościoła. W Centrum pracuje ponad dwadzieścia osób, z których każda należy do wspólnoty Mocni w Duchu, żyje blisko Boga, nieustannie się formując, głównie poprzez uczestnictwo w rekolekcjach ignacjańskich, stałą spowiedź i kierownictwo duchowe.

W Centrum działa kilka wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, zespół muzyczny, wydawnictwo, poradnia psychologiczna, Dom Miłosierdzia i wiele innych dzieł - możesz o tym więcej przeczytać klikając tutaj. Prowadzimy dwa razy w miesiącu msze o uzdrowienie, które każdorazowo gromadzą kilka tysięcy osób. Raz w miesiącu mamy dużą ewangelizację młodzieży - Uwielbieniową Łódź Ratunkową.

Obecnym duszpasterzem i dyrektorem jest o. Jacek Olczyk SJ, który  do Łodzi został skierowany z placówki w Bydgoszczy. Poprzednim dyrektorem był ceniony rekolekcjonista i charyzmatyczny mówca o. Remigiusz Recław SJ.

 

Założycielem tego miejsca i inicjatorem dzieł, a także wielkim propagatorem włączania świeckich w misję Kościoła, był o. Józef Kozłowski SJ, który odszedł w opinii świętości i tak został przez wielu z nas zapamiętany - jako święty człowiek. W tym momencie przygotowujemy się do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. To on zawierzył całe Centrum oraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek to miejsce odwiedzą, Jezusowi i Maryi. Jego modlitwa jest też naszą modlitwą: Panie spraw, aby z tych, których mi dałeś, nikt nie zginął.

Na co dzień żyjemy duchowością ignacjańską w połączeniu z duchowością charyzmatyczną. Koordynatorami Mocnych w Duchu są Jezuici.

Dlaczego nazwa Mocni w Duchu?

Powstaliśmy w roku 1987, ale nazwę otrzymaliśmy dopiero rok później. Nasz zespół muzyczny (który w tamtym czasie składał się z każdego kto chciał śpiewać) uczestniczył w przeglądzie piosenki religijnej w Łodzi. Podczas występu jedna z członkiń zespołu podeszła z mikrofonem do komisji i zapytała - "Czy ty kochasz Jezusa?" Wszyscy orzekli, że nie był to występ, który można oceniać, ponieważ miał charakter bardzo ewangelizacyjny. Zespół otrzymał nagrodę, której do tej pory nie było na festiwalu - "za wybitnie modlitewny charakter śpiewu". Po tym wydarzeniu, kiedy o. Józef Kozłowski SJ wyszedł z kościoła, usłyszał w sercu nazwę "Mocni w Duchu". Posłuszny tym słowom, powiedział wtedy do nas - będziemy "Mocni w Duchu" - o tyle mocni, o ile słabi, pokładający nadzieję w Panu.