Struktura Fundacji Mocni w Duchu

Fundacja Mocni w Duchu łączy różnorodne dzieła ewangelizacyjne zapoczątkowane przed 35 laty przez wspólnotę Mocni w Duchu i Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, który funkcjonował przy parafii ojców jezuitów w Łodzi. Na przestrzeni lat ukształtowały się główne sfery działalności Mocnych w Duchu:

 ZESPÓŁ MUZYCZNY

mail: kontakt@mocni.jezuici.pl

WYDAWNICTWO i KSIĘGARNIA

mail: mocni.wydawnictwo@jezuici.pl

SOCIAL MEDIA

  • Nadia Zawi

mail: mocni.media@jezuici.pl

CENTRUM PSYCHOTERAPII

  • Koordynator: Joanna Sztaudynger

mail: terapeuci@jezuici.pl

W Fundacji wyodrębniony jest Oddział Edukacji i Wychowania, w ramach którego działa Szkoła

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. IGNACEGO LOYOLI 

  

mail: szkolawlodzi@jezuici.pl

Dyrektor Fundacji: Agata Dawidowicz

mail: dyrektor@mocni.jezuici.pl

 

Za całość działalności Fundacji odpowiada Zarząd. W Fundacji działa również Komisja Rewizyjna i Rada Programowa. 

Jesteśmy cały czas w procesie. Powyższe sfery działalności to nasze filary, a obok powstają nowe, kolejne dzieła - jedne są chwilowe, inne długotrwałe, każde - tak samo ważne. Jesteśmy zawsze w gotowości do wyruszenia w drogę - "Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się...."