Wspólnoty modlitewne

Centrum Mocni w Duchu działa przy parafii Jezuitów w Łodzi. Grupy w parafii podlegają pod proboszcza, jednak jako centrum koordynujemy działania wszystkich wspólnot charyzmatycznych. Poza tym Centrum Mocni w Duchu współpracuje ze wszystkimi wspólnotami charyzmatycznymi na terenie Archidiecezji Łódzkiej oraz z ponad setką wspólnot w całej Polsce i wśród Polonii.

Wspólnota Mocni w Duchu

To największa wspólnota modlitewna w naszej Archidiecezji. Na regularnych spotkaniach jest w sali ok. trzysta osób. Natomiast grupę tworzy ok. pół tysiąca osób, z czego 240 osób zaangażowanych jest w trzydziestu różnych posługach (ewangelizacyjnych i modlitewnych).
Centrum Mocni w Duchu jest najściślej powiązane ze wspólnotą Mocni w Duchu. Nasze działania przenikają się. Centrum zatrudnia ponad dwudziestu ludzi i wszyscy należą do wspólnoty Mocni w Duchu. Spotkania modlitewne Mocnych w Duchu są transmitowane. Podczas transmisji modli się regularnie drugie tyle osób, co jest na sali. Ich też uważamy za członków wspólnoty, choć nie są w nią bezpośrednio zaangażowani.

Młodość - lubię to!

Wspólnotę "Młodość - lubię to!" tworzą licealiści i gimnazjaliści. Studenci, którzy odpowiadają za grupę przychodzą również na spotkania Mocnych w Duchu oraz tworzą Duszpasterstwo Akademickie. Nazwa grupy pochodzi z tytułu pierwszych warsztatów muzycznych dla młodzieży, po których powstała ta wspólnota. Na piątkowych spotkaniach jest ok. osiemdziesiąt osób. Głównym zadaniem wspólnoty jest ewangelizacja młodzieży w Archidiecezji i tworzenie Uwielbieniowych Łodzi Ratunkowych.  Wspólnota ma swój zespół, który posługuje podczas spotkań modlitewnych.

Mocni w Duchu - rodzinnie

We wspólnocie Mocni w Duchu jest kilkadziesiąt rodzin z małymi dziećmi. Rodziny Mocnych w Duchu mają średnio trójkę dzieci. Właśnie z powodu dzieci wielu rodziców nie przychodzi już na cotygodniowe spotkania modlitewne. Pozostają jednak zaangażowane w posługach wspólnoty. Oprócz tego przychodzą raz w miesiącu na spotkanie modlitewne rodziców z dziećmi.

Wspólnota dziewic konsekrowanych

We wspólnocie Mocni w Duchu mamy również wspólnotę dziewic konsekrowanych czyli kobiet konsekrowanych przez biskupa. Obecnie w Archidiecezji Łódzkiej jest 16 dziewic konsekrowanych, z czego 10 wywodzi się i należy do wspólnoty modlitewnej "Mocni w Duchu". Do konsekracji przygotowuje się obecnie 15 kolejnych kobiet (w tym 8 z naszej wspólnoty). Okres przygotowania zawiera: regularne, comiesięczne spotkania wspólne z ojcem delegowanym przez ks. Abp Łódzkiego (obecnie jest nim ojciec Grzegorz Radomiak SJ), spotkanie indywidualne z ojcem (raz w miesiącu), 2 skupienia weekendowe w ciągu roku, co roku odnawiane śluby czystości składane za zgodą i na ręce ojca prowadzącego.

Zwiastowanie

Wspólnota Zwiastowanie gromadzi na spotkaniach modlitewnych ok. stu osób. Posługuje w łódzkich więzieniach i szpitalach. Ma też pod duchową opieką dwa domy dziecka. Wspólnota Zwiastowanie prowadzi nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Większość osób we wspólnocie ma już odchowane swoje dzieci.

Wspólnota małżeństw niesakramentalnych

Wspólnota małżeństw niesakramentalnych jest duchowo połączona ze wspólnotą Zwiastowanie. Niesakramentalni spotykają się na modlitwie raz w miesiącu. Ci zaś, którzy pragną częstszych spotkań, przychodzą na regularne spotkania Zwiastowania. Wspólnota małżeństw niesakramentalnych prowadzi skupienia i rekolekcje w całej Polsce. Wspólnota ma spotkania w pierwsze środy miesiąca o godz. 19.00.

W Sercu Jezusa

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, która spotyka się we czwartki o godzinie 19.00. Jej głównym charyzmatem jest modlitwa wstawiennicza oraz prowadzenie Seminariów Odnowy Wiary.  Jej nowym duszpasterzem jest o. Tomasz Rakowski SJ.

Kanaan

To najstarsza wspólnota charyzmatyczna w naszej parafii. Jej charyzmatem jest głównie modlitwa.