Koncert dla Dzieci

Uwaga, udział w koncercie jako chórzyści mogą brać tylko dzieci, które uczestniczyły w jednym lub obydwu warsztatach nagraniowych 18 czerwca i 17 września 2022 r.

Zapisy są już zamknięte.

 PLAN PRZYGOTOWAŃ I KONCERT:

Piątek 18 listopada
10.00 - Rejestracja
10.30 - Wspólna Msza z modlitwą o dobry koncert (sanktuarium)
11.30 - Próby w 3 grupach
13.30 - Przerwa obiadowa dla wszystkich grup (we własnym zakresie)
15.00 - Koronka w Sanktuarium
15.15 - PRÓBA
17.00 - Zasłużony odpoczynek
Sobota 19 listopada
09.30 - Wspólna Msza z modlitwą o dobry koncert (sanktuarium)
10.30 - Próba chóru w Sanktuarium
12.30 - Przerwa obiadowa dla wszystkich grup (we własnym zakresie)
14.00 - PRÓBA GENERALNA W SANKTUARIUM
15.45 - Odpoczynek przy ciasteczku i herbatce
16.15 - Przebieramy się w strój koncertowy
17.00 - KONCERT „KOLORY” W SANKTUARIUM

 

 
 
Regulamin uczestnictwa w Koncercie dla dzieci
 1. Organizatorem Koncertu dla dzieci jest Fundacja Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60, KRS: 0000900518, zwana w dalszej części „Mocni w Duchu”.
 2. W koncercie jako chórzyści mogą wziąć udział tylko dzieci, które uczestniczyły w jednym z dwóch lub w obydwu warsztatach z nagraniem płyty, które odbyły się 18 czerwca i 17 września 2022 r.
 3. Pozostałe dzieci mogą wziąć udział w koncercie jako widzowie, bez zapisów.
 4. Warunkiem udziału w koncercie jest uczestnictwo we wszystkich próbach 18 i 19 listopada. Próby rozpoczną się 18 listopada o godz. 10,00. DZIECI, KTÓRE NIE POJAWIĄ SIĘ NA PRÓBACH PUNKTUALNIE, NIE BĘDĄ MOGŁY UCZESTNICZYĆ W KONCERCIE JAKO CHÓRZYŚCI.
 5. Prosimy, żeby dzieci ćwiczyły piosenki z programami: "Nagraj z nami płytę", które emitowaliśmy w czerwcu i wrześniu  na kanale Mocni w Duchu Dzieciom. Wszystkie 10 utworów muszą być znane na pamięć.

 6. W listopadzie w pierwsze 3 środy (2, 9 i 16 listopada) będą odcinki na kanale Mocni w Duchu Dzieciom przygotowujące bezpośrednio do koncertu. 2 związane z ruchem i muzyką, 1 plastyczny - zrobienie kwiatka potrzebnego na koncert. 
 7. Zgłoszenie udziału dziecka w formularzu na stronie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 października.
 8. Strój obowiązujący podczas koncertu: biała bluzka z długim rękawem, na dole dżinsowe spodnie lub spódnica.
 9. Udział w koncercie jest bezpłatny.
 10. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej Koncert, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.
 11. Mocni w Duchu utrwalają przebieg Koncertu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji działalności Mocnych w Duchu.
 12. Udział w Koncercie wiąże się z akceptacją zapisów w Regulaminie.
 13. Udział w Koncercie jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wizerunku swojego
  i dziecka w mediach społecznościowych Mocnych w Duchu oraz na przetwarzanie danych osobowych ujętych w Polityce Prywatności na stronie http://odnowa.jezuici.pl/kontakt/polityka-prywatnosci
 14. Mocni w Duchu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przedmiotu Koncertu z udziałem zgłoszonego dziecka na dozwolonych polach eksploatacji wg art. 50 prawa autorskiego (tj.Dz.U.z 2018 r.poz.1191). Udział w Koncercie jest jednoznaczny ze zgodą na przekazania praw majątkowych na polach eksploatacji ujętych w pkt. 9 Regulaminu w związku z przedmiotem Nagrań (artystyczne wykonanie).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Koncertu. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Koncertu z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Koncertu.
 16. Podczas tych dwóch dni będzie możliwość odebrania Płyty dla Dzieci, która była nagrywana podczas warsztatów 18 czerwca i 17 września.

Repertuar utworów, których trzeba nauczyć się na pamięć1. Przyjaciel - refreny (Duchu Święty, chcę przyjacielem Twoim być...) + coda (idziemy za Tobą....). Zwrotki są solo.
2. Dziecko moje - refreny (To jest dziecko Moje...) + końcówka (Jestem Boży skarb). Zwrotki są solo.
3. Kolory - refreny (Niebieski, żebym w górę...) + coda (kolory otaczają cię...). Zwrotki są solo.
4. Niebo jest otwarte - zwrotka (Niebo jest otwarte...) + refreny (A Ty, Jezu, kochasz mnie...) + coda (Panie Jezu oddaję Ci...)
5. O, Maryjo - zwrotka (Stoję, siedzę...) + refreny (O, Maryjo, z Tobą...) + coda (Do Jezusa prowadzi mnie...)
6. To Ty - refreny (To Ty...) Końcówki zwrotek (Jestem Twoim dzieckiem/Do bliskości z Tobą). Początki zwrotek są solo.
7. Duchu Święty, pomóż mi - zwrotka (Duchu Święty, pomóż mi..) + refreny (Nawet gdy jest mi źle...) + dośpiewki UWAGA ponieważ nie było ich w dotychczasowych odcinkach - będą w tych listopadowych.
8. Ojcze, Ty kochasz mnie - refreny (Ojcze, Ty kochasz mnie...). Zwrotki są solo.
9. W Nazarecie - refreny (La la la....). Zwrotki są solo.
10. Aniele Boży - całość.