Forum dla Rodzin

 

 

Zanim wypełnisz formularz wiedz, że:
1. W jednym formularzu możesz wpisać TYLKO jedną osobę (dla żony, dziecka itd. trzeba drugi raz wypełnić formularz). Wyjątek stanowią dzieci do lat 3, których obecność można zaznaczyć w rubryce UWAGI).
2. Identyfikatory będą drukowane automatycznie. Na identyfikatorze znajdą się informacje: imię, nazwisko oraz miasto. Nie zrób błędów w tych danych, bo źle je wydrukujemy. Prosimy również, żeby nie pisać swoich danych drukowanymi literami, napisz Kowalski a nie KOWALSKI.
3. Po wysłaniu zgłoszenia powinno przyjść automatyczne potwierdzenie zapisu - jeśli nie przyjdzie, sprawdź skrzynkę SPAM. Jeśli tam też nie ma lub chcesz coś poprawić, wypełnij formularz jeszcze raz. Pamiętaj, że wszystkie rubryki z gwiazdką powinny być wypełnione. Jeśli masz jakieś pytania, to nie zadawaj ich w formularzu, bo możemy je przeoczyć (zgłoszeń jest bardzo dużo). Napisz pytanie oddzielnie na adres: mocni.centrum@jezuici.pl
4. Wypełniając formularz nie używaj emotikonek, obrazków, uśmieszków itp.
5. Koszt uczestnictwa: rodzic i dziecko powyżej 15 r.ż. - 30 zł, dziecko do 15 r.ż. - 20 zł, dzieci do lat 3, mają uczestnictwo bezpłatne.
Wybierz wariant uczestnictwa z listy poniżej.
 
 
 
 
 
 
 
Nie zapewniamy noclegów – należy ich szukać we własnym zakresie. Pod programem Forum znajduje się lista proponowanych przez nas miejsc noclegowych.
Na podstawie art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mocni w Duchu, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, w zakresie określonym w naszej Polityce Prywatności.
 
Po wysłaniu formularza, należy oczekiwać na potwierdzenie na podany przez Ciebie adres e-mail. Jeśli potwierdzenie nie przyjdzie w ciągu kilku minut, wypełnij formularz drugi raz. Ponieważ ostatnio zdarzało się, że automatyczne potwierdzenie zapisu trafiało do skrzynki spamowej, prosimy, aby ją też sprawdzić po wysłaniu zgłoszenia.