Zapisy na rowerowy przejazd miastem Łódzkie Jerycho.

Łódzkie Jerycho (Jozue:6) 29 czerwca 2019

 Zapraszamy do Modlitwy za Łódź w formie wyprawy rowerowej dookoła Łodzi.

Nazwa Łódzkie Jerycho nawiązuje do okrążania miasta Jerycho przez Izraelitów, po którym mury Jerycha się rozpadły (ks. Jozuego rozdz. 6). Jest to główny cel wydarzenia – aby wspólną modlitwą zdobyć miasto Łódź dla Jezusa.

Podczas wyprawy będziemy modlić się na różańcu i adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Zanoszona główna intencja  "Maryjo, zawierzamy Ci Łodzian i Nasze Miasto. Wszystkie minione wydarzenia, teraźniejszość i przyszłość, niech się wypełnia wola Boża. Amen"

Śledź nas na bieżąco na Facebooku. Będą dodawane informacje, filmiki, zdjęcia, szczegółowe plany odnośnie każdej parafii.

https://www.facebook.com/events/2303805259683329/

Podstawowe informacje:

1.Do peletonu będzie można dołączyć na początku trasy przy kościele o. jezuitów lub na terenie jednej z siedmiu parafii, w których się zatrzymamy.
2. Przed przyłączeniem się do grupy prosimy o zgłoszenie się do organizatorów (w dniu pielgrzymki przy parafii, w której uczestnik się dołącza)
3.Prosimy o zabranie żółtych kamizelek odblaskowych i zapięć do rowerów.
4. Posiłki są we własnym zakresie, ale jest możliwość wcześniejszego zakupienia obiadu. Należy zaznaczyć opcję obiadu  w formularzu i wpłacić 13 zł na konto znajdujące się poniżej z dopiskiem „Łódzkie Jerycho” do dnia 25 czerwca 2019.
5. W niektórych parafiach 40 min. przed przybyciem rowerzystów odbędzie się ewangelizacja - świadectwa, uwielbienie i modlitwa wstawiennicza. Przybywajmy. Miejsca, w których odbędzie się ewangelizacja są oznaczone w planie poniżej.

 

Plan trasy (62 km)

START: Msza Św. g. 9:00 - Kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus - Sienkiewicza 60, wyjazd spod kościoła g. 10:00
1.Kościół pw. Najświętszej Eucharystii - Popiełuszki 9 – Przyjazd 10:40 – Odjazd 11:05; ewangelizacja 10:00
2. Kościół pw. Św. Wojciecha – Rzgowska 242 – Przyjazd 11:50 – Odjazd 12:10
3. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty - Kazimierza Odnowiciela 5 - Przyjazd 12:50 -Odjazd 13:10; ewangelizacja 12:10
4. Kościół pw. Św. Elżbiety Węgierskiej i bł. Anastazego - Pankiewicza 15 – Przyjazd 14:10 – Przerwa 60 min. obiadowa. Odjazd 15:10; ewangelizacja w trakcie przerwy obiadowej
5. Kościół pw. Najświętszego Sakramentu – Sobótki 11 - Przyjazd 15:40 – Odjazd 16:00
6. Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej - Pasjonistów 23 - Przyjazd 16:40 - Odjazd 17:05; ewangelizacja 16:10
7. Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego – Piotrkowska 2 - Przyjazd 17:40; ewangelizacja 17:00

ZAKOŃCZYMY modlitwą uwielbienia przy ulicy Piotrkowskiej pasaż Schillera g. 19:00

 

 

Organizator Modlitwa za Miasto i Mocni w Duchu w Łodzi

Kontakt lodzkiejerycho@gmail.com

tel. 793798356 lub 501501592 (proszę nie dzwonić do Centrum Mocni w Duchu, tylko na podane numery organizatorów)

 

Konto bankowe Forum:
42 2130 0004 2001 0459 1020 0003
Tytułem: Łódzkie Jerycho- obiad
Odbiorca: Mocni w Duchu, Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź

 

 

Zapisy są już zamknięte.

 REGULAMIN

1. Każdy uczestnik biorący udział w wyprawie może brać udział w modlitwie lub towarzyszyć osobom modlącym się, zaleca się uśmiech i otwartość serca.

2. Plan wyprawy stanowi integralną część regulaminu. Regulamin dotyczy ustalenia zasad związanych  z modlitewną wyprawą rowerową, która zakończy się w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego, planowany etap zakończenia pobytu w tej parafii to godzina 18.00  Finał zaplanowany w pasażu Schillera stanowi odrębny etap zdarzenia zaplanowany od godz. 19:00, a zakończenie około godz.22.00. Ilekroć więc w niniejszym regulaminie jest mowa o modlitewnej wyprawie rowerowej dookoła Łodzi, należy przez to rozumieć tę część wydarzenia, która zakończy się w Kościele pw. Zesłania Duch Świętego.

3. Uczestnikiem modlitewnej wyprawy rowerowej może być każda osoba, która w świetle obowiązujących przepisów prawa jest uprawniona do samodzielnego kierowania rowerem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5.

4. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

5. Osoby niepełnoletnie uprawnione do samodzielnego kierowania rowerem, które w czasie wyprawy modlitewnej nie znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych zobowiązane są do uzyskania i przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w wyprawie modlitewnej. W planie wyprawy modlitewnej wskazano dokładnie godziny przyjazdów i odjazdów rowerami  na kolejnych etapach trasy (postojach w parafiach). Ostatni etap postoju rowerowego to Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego, planowany etap zakończenia pobytu w tej parafii to godzina 18.00. W ww. parafii kończy się ścisły etap trasy rowerowej. Zapewnienie opieki związanej z opuszczeniem wyprawy rowerowej w czasie jej trwania /zakończeniem wyprawy rowerowej modlitewnej w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego należy do Rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich.

Każda zgoda powinna zawierać numer kontaktowy do rodziców/opiekunów, a także zaakceptowanie treści regulaminu wyprawy.

6. Z uwagi na długość trasy (62 km) i wyznaczone ramy czasowe wpływające na tempo jazdy zaleca się, aby każdy Uczestnik rozważył czy może wziąć udział w całej trasie czy w jej poszczególnych etapach dołączając na terenie jednej z siedmiu  parafii, w których wyznaczono postoje (patrz: Plan trasy) lub przyłączając się do Finału o godz. 19:00  w Pasażu Schillera przy ul. Piotrkowskiej, gdzie odbędzie się Uwielbienie z modlitwą.

7. W czasie wyprawy modlitewnej nie wolno pić alkoholu.

8. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń organizatorów i osób wchodzących w skład służby porządkowej .

9. Uczestnicy wyprawy modlitewnej zobowiązani są do noszenia żółtych kamizelek odblaskowych w czasie drogi.

10. Każdy Uczestnik wyprawy  powinien mieć ze sobą:

  • prowiant podczas podróży
  • napoje
  • okrycie przeciwdeszczowe
  • środki opatrunkowe
  • leki osobiste.

11. Każdy Uczestnik wyprawy jest odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru – organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone.

12. Uczestnik wyprawy modlitewnej, który dopuściłby się zniszczenia przedmiotów należących do odwiedzanych parafii, ponosi całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów.

13. Uczestnik wyprawy modlitewnej, zobowiązuje się do wyrzucania śmieci tylko do przeznaczonych do tego pojemników oraz do sprzątania po sobie w trakcie postojów.

14. Uczestnik wyprawy modlitewnej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

15. Zaleca się, aby przed wyprawą modlitewną, każdy z Uczestników sprawdził sprawność roweru, a w szczególności czy spełnione są warunki umożliwiające bezpieczną jazdę.

16. Podczas wyprawy modlitewnej będą wykonywane zdjęcia/filmy które mogą zostać opublikowane w materiałach opisujących relację z wydarzenia. Uczestnicząc w wyprawie modlitewnej Uczestnik/Rodzice małoletniego Uczestnika/Opiekunowie Prawni małoletniego Uczestnika zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w ww. materiałach. Każdy Uczestnik wyprawy modlitewnej/Rodzic małoletniego Uczestnika/ Opiekunowie Prawnie małoletniego na podstawie art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mocni w Duchu, danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych danych podanych w związku z postanowieniami Regulaminu, w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, w zakresie określonym w Polityce Prywatności.