OPIS WARSZTATÓW 4 I 5

WARSZTAT 4

Tytuł: Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych

Temat: Jak założyć i prowadzić wspólnotę Małżeństw Niesakramentalnych. Najczęstsze problemy wynikające z prowadzenia wspólnoty.

Prowadzący: Marzena i Ryszard Fryzowiczowie, Agnieszka i Kamil Wójcikowie; Należą do wspólnoty Małżeństw Niesakramentalnych od 2012 roku, przy Parafii Najświętszego Imienia Jezus (o. Jezuici) w Łodzi. W czasie trwania wspólnoty, 11 małżeństw biorących udział w spotkaniach, otrzymało stwierdzenie nieważności poprzednich związków i zawarło sakramentalny ślub. Pozostali uczestnicy prostują drogi swojego życia, starają się być jak najbliżej Boga, odnajdują swoje miejsce i posługę w kościele.

Zdanie kluczowe: Czy jest sens zakładać wspólnoty dla Małżeństw Niesakramentalnych?

WARSZTAT 5

Tytuł: HOMOSEKSUALIZM NA KOZETCE czyli o towarzyszeniu osobom homoseksualnym słów kilka.

Temat: Podczas warsztatu zajmiemy się porządkowaniem zagadnień dotyczących tożsamości oraz orientacji seksualnej. W sposób szczególny zajmiemy się sposobami rozmowy oraz towarzyszenia osobie, która deklaruje się jako homoseksualna. W formie warsztatowej będziemy ćwiczyli rozmowy z takimi osobami.

Prowadzący: Anna Jaworska, Psycholog, psychoterapeuta i superwizor- aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Domu Miłosierdzia przy Mocnych w Duchu w Łodzi, świecka konsekrowana.

Zdanie kluczowe: Żeby towarzyszyć trzeba bardziej rozumieć…