Warsztaty Muzyczne dla Młodzieży

 

Wracamy! Po dwóch latach przerwy wznawiamy Warsztaty Muzyczne dla Młodzieży. Chcemy z nową siłą i mocą Ducha Świętego dotrzeć do serc młodych ludzi, aby poznali i pokochali Jezusa i Jego Kościół. Żeby odkryli radość z uwielbiania Boga śpiewem, tańcem i grą, żeby zasmakowali radości płynącej ze służby. To będzie wspaniała okazja do poznania rówieśników, którzy nie wstydzą się swojej wiary. Przed nami czas łaski, świetnej zabawy, wspólnej modlitwy i odkrywania na nowo swoich serc i pragnień. To też czas nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni. Zapraszamy, nie zwlekajcie z zapisami, bo mamy tylko 100 miejsc. 

Warsztaty są częścią przygotowań do koncertu, który planujemy na jesień 2023. Koncert połączony będzie z premierą płyty, którą nagrywamy specjalnie dla młodych. Młodzi ludzie biorący udział w warsztatach - są tym samym zaproszeni do udziału w tym koncercie jako wykonawcy. Finałem serii warsztatów będzie wspólne wydarzenie pełne muzyki i uwielbienia.

Przed wypełnieniem formularza, koniecznie zapoznaj się z regulaminem. Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 170 zł.


Zapisy są już zamknięte.

START: 14.10.22 piątek

Rejestracja w godz. 17-17.45

 • 18:00 / piątek/ Zaczynamy w piątek Mszą św. Następnie wieczorową porą integracją pełną muzyki i uwielbienia.
  Miejsce: Sienkiewicza 60, teren parafii ojców jezuitów w Łodzi
 • Sobota Cały dzień warsztatów w różnych sekcjach: śpiew + instrumenty (gitara, smyczki) + taniec.  
  Miejsce: Żeromskiego 26, Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli
  Tu jest nasza baza noclegowa i warsztatowa 
 • 10:00 /niedziela/ Kończymy w niedzielę Mszą św. o g. 10.00, którą wspólnie będziemy animować i będziemy na niej posługiwać 
  Miejsce: Sienkiewicza 60, parafia ojców jezuitów w Łodzi.
Zakończenie: 16.10.22 niedziela, około g. 11.00.
 
 

 

Regulamin uczestnictwa w Warsztatach Muzycznych dla Młodzieży

 1. Organizatorem Warsztatów Muzycznych dla Młodzieży z jest Fundacja Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60, KRS: 0000900518, zwana w dalszej części „Fundacją”.
 2. Warsztaty Muzyczne dla Młodzieży skierowane jest do osób w wieku od 13 do 19 roku życia. 
 3. Organizator nie zapewnia opieki nad uczestnikami podczas przerw, czasu wolnego i noclegu.
 4. Warsztaty odbędą się w dniach 14-16 października w Szkole Podstawowej im. Ignacego Loyoli ul. Żeromskiego 26 w Łodzi. 
 5. Warunki udziału w Warsztatach:
 • Zgłoszenie udziału dziecka w formularzu wskazanym na stronie www Fundacji Mocni w Duchu Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 22.09.2022 do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 12.10.2022.
 • Dostarczenie w dniu 14 października podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego Oświadczenia o zgodzie na udział w warsztatach oraz wykorzystanie wizerunku. Oświadczenie każdy uczestnik dostanie drogą mailową do 12 października. Dopatrzenie tego obowiązku należy do opiekunów.
 • Osoby niepełnoletnie muszą przyjechać z opiekunem. Opiekun ponosi te same koszty, co uczestnicy. Opiekun może brać udział w warsztatach, nawet jeśli przekracza wiek 19 lat. Jeden opiekun może brać odpowiedzialność za maksymalnie 10 osób niepełnoletnich. 
 • Osoby niepełnoletnie w formularzu w polu "OPIEKUN" podają imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna spośród uczestników Warsztatów, wraz z jego numerem PESEL.
 • Wniesienie opłaty w wysokości 170 zł na wskazane konto w ciągu 7 dni od zapisu, jednak nie później niż 12 października. Opłata przeznaczona będzie na pokrycie następujących kosztów organizacyjnych: przeprowadzenie warsztatów wokalnych, tanecznych i instrumentalnych, materiały, posiłki, kawiarenkę, obsługę gospodarczą podczas warsztatów.
 • Nr konta:
  Fundacja Mocni w Duchu
  ul. Sienkiewicza 60, Łódź
  86 2130 0004 2001 0241 8423 0003 
  W tytule napisz: Warsztaty Muzyczne - imię i nazwisko

Na wydarzenie składać się będą: warsztaty wokalne, taneczne oraz instrumentalne (do wyboru przez uczestnika i wg zamieszczonego na stronie programu), 2 kolacje, 2 śniadania, obiad (pizza), całodobowa kawiarenka z dostępem do kawy i herbaty, udział w spotkaniu integracyjnym ze wspólnotą Młodość - Lubię to!, 2 noclegi w salach szkolnych, codzienna Eucharystia, ćwiczenia duchowe oraz wspólna modlitwa.

 1. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za Warsztaty, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie, gdzie będą odbywać się warsztaty.
 2. Nocleg organizowany jest w szkole w warunkach biwakowych. Trzeba przywieźć ze sobą karimatę, śpiwór i poduszkę.
 3. Na warsztaty instrumentalne zabieramy ze sobą instrument. Gitarzyści muszą mieć też kapodaster.
 4. Zespół utrwala przebieg warsztatu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji działalności zespołu Mocni w Duchu.
 5. Udział w Warsztatach wiąże się z akceptacją zapisów w Regulaminie.
 6. Udział w Warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wizerunku uczestnika w mediach społecznościowych Fundacji i zespołu Mocni  w Duchu oraz na przetwarzanie danych osobowych ujętych w Polityce Prywatności na stronie http://odnowa.jezuici.pl/kontakt/polityka-prywatnosci
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Warsztatów, a wniesione opłaty zostaną zwrócone.