WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO KONCERTU 11 PRZYKAZAŃ

WARSZTATY CHÓRLANE 

PRZYGOTOWUJĄCE DO KONCERTU

"11 PRZYKAZAŃ"  

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 13-19 lat

Termin: 9.11.2023

Zapisy na maila: mocni.centrum@jezuici.pl (prosimy o przesyłanie informacji: imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz miejscowość, a także imię i nazwisko opiekuna)

Plan podamy wkrótce

Koszt:

uczestnik: 50 zł (w tym obiad (pizza) oraz materiały)

Opiekun: 30 zł (w tym jest pizza oraz kawa/herbata)

Opłaty należy dokonać na konto:

86 2130 0004 2001 0241 8423 0003
Fundacja Mocni w Duchu
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź
Tytułem: Warsztaty chóralne - imię i nazwisko

Wymagane:

1. Zapoznanie się z odcinkami z playlisty

2.  Udział w całodziennych warsztatach 9 listopada w Łodzi

3. Dostarczenie w dniu 9 listopada podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego Oświadczenia o zgodzie na udział w warsztatach oraz wykorzystanie wizerunku. 

Miejsce:  Łódź, ul. Sienkiewicza 60

Warsztaty są częścią przygotowań do koncertu 10 listopada na Arenie Łódzkiej.

 Finałem będzie wspólne wydarzenie pełne muzyki i uwielbienia. 

 

 WARSZTATY TANECZNE

PRZYGOTOWUJĄCE DO KONCERTU

"11 PRZYKAZAŃ"  

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 13-19 lat

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00 w sali Anielisko (za księgarnią Mocni w Duchu), ul. Sienkiewicza 60 Łódź

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy pisać na maila: joannakonczak13@gmail.com

 

Warsztaty są częścią przygotowań do koncertu 10 listopada na Arenie Łódzkiej.

Finałem będzie wspólne wydarzenie pełne muzyki i uwielbienia.

Regulamin uczestnictwa w Warsztatach

 

 1. Organizatorem Warsztatów z jest Fundacja Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60, KRS: 0000900518, zwana w dalszej części „Fundacją”.
 2. Warsztaty skierowane są do osób w wieku od 13 do 19 roku życia.
 3. Organizator nie zapewnia opieki nad uczestnikami podczas przerw, czasu wolnego.
 4. Warsztaty chóralne odbędą się 9.11. w pomieszczeniach parafialnych przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi, warsztaty tameczne odbywają się co czwartek sali Anieliska przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi. 
 5. Warunki udziału w Warsztatach:
 • Zgłoszenie udziału w formularzu wskazanym na stronie www Fundacji Mocni w Duchu Zgłoszenia przyjmowane do ... lub do wyczerpania miejsc.
 • Dostarczenie w dniu 9.11. podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego Oświadczenia o zgodzie na udział w warsztatach oraz wykorzystanie wizerunku. Oświadczenie każdy uczestnik dostanie drogą mailową do 5.11. Dopatrzenie tego obowiązku należy do opiekunów.
 • Osoby niepełnoletnie muszą przyjechać z opiekunem. Opiekun ponosi te same koszty, co uczestnicy. Opiekun może brać udział w warsztatach, nawet jeśli przekracza wiek 19 lat. Jeden opiekun może brać odpowiedzialność za maksymalnie 10 osób niepełnoletnich. 
 • Osoby niepełnoletnie podają imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna spośród uczestników Warsztatów.
 • Koszty opłaty za warsztaty chóralne wynoszą: 50 zł  za uczestnika oraz 30 zł za opiekuna - płatność na wskazane konto. Opłata przeznaczona będzie na pokrycie następujących kosztów organizacyjnych: przeprowadzenie warsztatów chóralnych, materiały, posiłki, kawiarenkę, obsługę gospodarczą podczas warsztatów.

Na wydarzenie 9.11. składać się będą: warsztaty wokalne, obiad (pizza), całodobowa kawiarenka z dostępem do kawy i herbaty, wspólna modlitwa.

 1. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za Warsztaty, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie, gdzie będą odbywać się warsztaty.
 2. Organizatorzy nie zapewniają noclegu
 3. Zespół utrwala przebieg warsztatu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji działalności zespołu Mocni w Duchu.
 4. Udział w Nagraniach wiąże się z akceptacją zapisów w Regulaminie.
 5. Udział w Nagraniach jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wizerunku uczestnika w mediach społecznościowych Fundacji i zespołu Mocni  w Duchu oraz na przetwarzanie danych osobowych ujętych w Polityce Prywatności na stronie http://odnowa.jezuici.pl/kontakt/polityka-prywatnosci
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Warsztatów, a wniesione opłaty zostaną zwrócone.