Autorzy

WARUNKI PRENUMERATY DWUMIESIĘCZNIKA "SZUM Z NIEBA"

Szum z Nieba można zakupić zamawiając książki i płyty w naszym Wydawnictwie. Zachęcamy także do prenumeraty naszego dwumiesięcznika - w zakładce Szum z Nieba widoczne są numery, które są dostępne w sprzedaży w formie papierowej, natomiast inne numery archiwalne można zamówic tylko w formie elektronicznej (plik PDF).

 

PRENUMERATA KRAJOWA

Opłata półroczna - 15,00 PLN

Opłata roczna - 30,00 PLN

Przy prenumeracie powyżej 10 egzemplarzy - cena jednostkowa wynosi 4 zł.

Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru. Należy tylko zrobić przelew i w tytule przelewu napisać: prenumerata Szumu od numeru..... Po otrzymaniu przekazu z poczty lub z banku, rozpoczynamy wysyłkę zamówionej prenumeraty. Ewentualne podwyżki cen nie obejmują już opłaconej prenumeraty. W prenumeracie wysyłka pocztowa jest gratis.

Numer konta podany jest na samym dole tej strony. W PRENUMERACIE ZDECYDOWANIE TANIEJ!

 

PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Europa: Opłata roczna - 98 PLN (przelew tylko z polskiego banku). Koszt jest niższy w przypadku zamówienia większej ilości egzemplarzy. Prosimy o kontakt e-mail!

 

Wolimy i zachęcamy, aby wpłata dokonywana była w złotówkach z polskiego konta bankowego.

 

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA

Prenumerata elektroniczna polega na otrzymywaniu Szumu z Nieba na własną skrzynkę pocztową w formacie pliku PDF. Plik zajmuje ok. 7 MB. Prenumerata taka kosztuje 18 zł za rok (6 numerów). Można ją rozpocząć od dowolnego momentu.

Aby zamówić tę prenumeratę należy należy dokonać przelewu 18 zł na nasze konto. W tytule przelewu należy napisać: prenumerata elektroniczna Szumu oraz adres mailowy. Aby przyspieszyć wysyłkę pierwszego egzemplarza można napisać maila na adres mocni.wydawnictwo@jezuici.pl i poinformować o dokonaniu wpłaty.

Oprócz prenumeraty elektronicznej na bieżący rok zachęcamy także do zakupu archiwalnych egzemplarzy Szumu z Nieba w formie elektronicznej. Zamówienia składamy na adres: mocni.wydawnictwo@jezuici.pl. W zamówieniu musimy podać numer Szumu i rok, którego dotyczy. 

Nasze konto bankowe: 69 2130 0004 2001 0459 1020 0002

(konto przyjmuje płatności tylko w złotówkach)