• Wspólnota
  • Serce Jezusa
  • Duch Święty
pustynia1 serce2 golebica3

Audio

Słowo Boże i homilie z czwartkowych Mszy Świętych ze Świętym Charbelem
Wspólnoty W Sercu Jezusa

Audycje radiowe z o. Zygmuntem Kwiatkowskim w Radio Niepokalanów
(17.11.2015, 24.11.2015)

Konferencja o. Remigiusza Recława SJ pt. Ignacjański rachunek sumienia
- czym jest i do czego służy