• Wspólnota
  • Serce Jezusa
  • Duch Święty
pustynia1 serce2 golebica3

Posługi wspólnoty

Posługa przy Mszach Świętych
ze Świętym Charbelem

Naszej wspólnocie „W Sercu Jezusa” przypadł wspaniały udział czynnego posługiwania w czasie odprawiania Mszy Świętych ze Świętym Charbelem. Msze Święte odprawiane są w każdy czwartek o godz. 18:00 w kościele o.o. Jezuitów w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60.

Do naszych powinności należy przygotowanie:

  • ołtarza do każdej liturgii,
  • posługiwania podczas liturgii (ministranci),
  • czytania mszalnego,
  • oprawy muzycznej i śpiewów liturgicznych.

Wystawiane są relikwie Świętego Charbela przywiezione z Libanu. Co tydzień, bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej, można się przy nich modlić, natomiast w każdy ostatni czwartek miesiąca uzyskać namaszczenie olejami Świętego. Gorąco zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Mszach Świętych, na których można wyprosić wiele łask Bożych za pośrednictwem Świętego Charbela.

Bóg hojnie wynagradza pokorne i spragnione miłości serca.


Posługa ewangelizacyjna w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym nr.2 im. WAM w Łodzi

Wspólnota „W Sercu Jezusa” posługuje w tym szpitalu od 2006 roku. Spotkania ewangelizacyjne odbywają się we wtorki od godz. 14:00 do 16:00, w soboty od godz.17:00 do 19:00, w kaplicy szpitalnej i na terenie szpitala.

We wtorki od godz.14:00 ma miejsce przejście ewangelizacyjne po salach, zapraszanie na nabożeństwa do kaplicy, zachęcanie do przyjmowania sakramentów, pocieszanie w cierpieniu, modlitwa wstawiennicza w różnych intencjach. W czasie Mszy Świętych posługa liturgiczna przy ołtarzu.

Od 2014 r. w pierwsze piątki miesiąca o godz. 15:00 modlimy się w kaplicy z chorymi koronką do Bożego Miłosierdzia. Jest to tzw. Międzynarodowa Szpitalna Koronka do Bożego Miłosierdzia, która jednoczy chorych z różnych zakątków świata. Koronka ta uświadamia chorym wartość cierpienia oddanego Bogu w intencji zbawienia dusz. Osoba odpowiedzialna za posługę – Elżbieta Stanek , email: elzbieta-stanek@wp.pl.